ไร่มีนา ม่อนแจ่มเชียงใหม่

ไร่มีนา ม่อนแจ่มเชียงใหม่

โทร. 089 261 4555

85 หมู่ที่ 7 ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ไร่มีนา ม่อนเเจ่มเชียงใหม่