หมูจุ่มชีส สาขาปทุมธานี

หมูจุ่มชีส สาขาเมืองปทุมธานี

โทร. 098-251 7044

9/5 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 12000

หมูจุ่มชีส สาขาเมืองปทุมธานี