บ้านพนมไพรสุขสบายรีสอร์ท

บ้านพนมไพรสุขสบายรีสอร์ท

โทร. 089 439 9408, 087-731-7930, 056-029-849

กม.9 บ้านเนินสบาย ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 บ้านพนมไพรสุขสบายรีสอร์ท